Windows 10 จะเริ่มทำการลบ Scareware โปรแกรมปรับแต่งระบบที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความตกใจ

Windows Defender หรือซอฟต์แวร์ Antivirus แบบ Built-in ของ Microsoft ที่อยู่บน Windows 10 จะได้รับฟีเจอร์ใหม่ในเดือนหน้า คือ ฟีเจอร์ที่จะลบซอฟต์แวร์ที่มีข้อความในเชิงบังคับขู่เข็ญ หรือมีเนื้อหาที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด กดดันใหผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อรับบริการเพิ่มเติม หรือกระทำการใดๆ เกินจำเป็น

ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า Scareware และมักพบในแอพพลิเคชั่นจำพวก Cleaner ทั้งหลายที่จะปรับปรุงค่า Registry ของเครื่อง PC Windows หรือกระทำการอย่างอื่นโดยรับประกันว่าเครื่องจะเร็วขึ้น โดยเวอร์ชั่นฟรีจะสามารถสแกนได้อย่างเดียว หากจะแก้ปัญหาที่สแกนพบจะต้องจ่ายเงินเสียก่อน

Barak Shein ทีมงานของ Windows Defender ระบุว่า มีซอฟต์แวร์ที่มักสแกนคอมพิวเตอร์ หา Error ต่างๆ แล้วแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยใช้ข้อความในเชิงบังคับขู่เข็ญให้ผู้ใช้รู้สึกกลัว และยอมจ่ายเงินซื้อโปรแกรมเดียวกันในแบบเวอร์ชั่น Premium ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ “โปรแกรมเหล่านี้ มักจะเป็นโปรแกรมประเภท Cleaner หรือ Optimizer ในเวอร์ชั่นเสียเงิน มักจะอ้างว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาที่พบในเวอร์ชั่นฟรีได้” เขาระบุ

Microsoft พบว่าแอพฯ เหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ Windows ทั่วไป ดังนั้น Windows Defender จะจัดกลุ่มแอพฯ เหล่านี้ให้เป็น “ซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการ” และลบออกจากเครื่อง แม้ว่าแอพฯ เหล่านี้จะมีมานานหลายปีแล้วแต่นี่ก็ถือเป็นพัฒนาการของ Microsoft ในการจัดการกับแอพฯ เหล่านี้เช่นกัน

ที่มา : www.theverge.com l askbobrankin.com l THAIWARE

Comments are closed.