วิธีสั่ง logout จากบัญชี google กรณีใช้บัญชีเรา login กับอุปกรณ์อื่นๆ ป้องกันขโมยข้อมูล

ใครที่ใช้บัญชี google ในการเช็คอีเมล หรือพิมพ์เอกสาร ฝากภาพฝากวีดีโอบน google Photos , เช็ตแผนที่ด้วย google Maps และฝากข้อมูลอื่นๆบน google drive แต่ลืม logout ซึ่งเสี่ยงทำให้คนอื่นสวมรอย และขโมยข้อมูลเราได้ เราจะจัดการสั่งให้บัญชีเรา logout จากอุปกรณ์อื่นๆที่เราเคย login เพื่อใช้งานได้อย่างไร เรามีวิํธีง่ายๆดังนี้

ง่ายสุดคือเข้าที่เว็บไซต์ https://myaccount.google.com/device-activity ตามนี่้เลย เพื่อเข้าถึงรายชื่ออุปกรณ์ที่เราเคย login ใช้งานบัญชีเราบน Google นั่นเอง ซึ่งรวมทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ด้วย (หากยังไม่ได้ login ให้ login ด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ) เมื่อ login สำเร็จก็จะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ออกมา ทั้ง Windows และสมาร์ทโฟนเลยทีเดียว

โดยหากคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ที่เคย login ทั้งหมด ทั้งนี้หากอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ หรือ เครื่องอื่นนั้น Logout อยู่แล้วจะไม่มีปุ่ม Revoke แต่ถ้า login ค้างไว้จะมีปุ่ม revoke สีแดงปรากฎดังรูป คุณสามารถกดปุ่ม revoke เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ที่ยัง login ด้วยับัญชี google อัตโนมัตินั้น ทำการ Logout ให้ทันที

และถ้าเครื่องหายและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ก็จะเตือนเป็นข้อความแบบนี้แนะนำให้ revoke เพื่อสั่ง logout บัญชี google บนอุปกรณ์นั้น

แค่นี้ก็เป็นการสั่ง Logout บริการ Gmail ระยะไกล แม้ลืมมือถือหรือลืม logout ที่คอม office ก็สามารถสั่ง Logout ได้ แต่ถ้าไม่มั่นใจหรือ logout ไม่ทุกเครื่อง ทางเดียวที่จะทำได้คือเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ที่ https://myaccount.google.com/secureaccount ซึ่งจะทำให้ทุกอุปกรณ์ที่เคย login นั้นทำการ logout ทั้งหมดทุกเครื่องและถามรหัสผ่านใหม่ทันที

ที่มา : it24hrs

Comments are closed.