แนะนำเครื่องมือบน Chrome ช่วยตรวจซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ที่แอบใช้งาน Browser

ครื่องมือที่ชื่อ ‘software_reporter_tool.exe’ ถูกสร้างโดย ESET เจ้าของผลิตภัณฑ์ Antivirus ที่เรารู้จักกันดีเพื่อช่วยสแกนหาและลบซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น มีการฝังโฆษณา, Extension ไม่พึงประสงค์, ทำการ Hijack Browser หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแก้ไข Browser

credit : Bleepingcomputer.com

จำไว้ว่าเครื่องมือตัวนี้ช่วยเหลือเกี่ยวกับมัลแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ระดับ Browser เท่านั้น รวมถึงต้องระวังการใช้งานสักเล็กน้อยเนื่องจากขณะใช้งานจะใช้ CPU พอสมควร ส่วนวิธีการใช้งานเป็นไปตามด้านล่าง

1. ใส่ Address Bar ด้วย Chrome://settings/cleanup (ตามรูปด้านบน)

2. เลือกว่าจะส่งข้อมูลให้ Google ไปปรับปรุงฐานข้อมูลของเครื่องมือนี้หรือไม่ โดยข้อมูลประกอบด้วย โปรแกรมที่รันอยู่ในเครื่อง ตารางงานของเครื่อง ค่าใน Registry ชื่อไฟล์ Extension หรือ โมดูลอื่นที่เกี่ยวของกับซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ และข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 14 วัน ด้าน Privacy สามารถปรับแต่งข้อมูลที่จะส่งไปตาม ลิงก์นี้

3.กด Find และรอประมวลผลสักครู่

4.หากมีซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์จะมีการแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ตรวจพบและสามารถเลือก Remove โปรแกรมเหล่านั้นได้ และจะปรากฏหน้าต่าง UAC เพื่อขอนุญาตให้เครื่องมือนี้แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบ

credit: Bleepingcomputer.com

5.ถ้ามีการลบในข้อ 4 ต้องมีการรีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสัมฤทธิ์ผลด้วย

ที่มา :  techtalkthai

Comments are closed.