การตั้งค่าเวลา Windows10 เปลี่ยน AM PM เป็น 24 ชม.

การตั้งค่าเวลา Windows10  หากคุณไม่ชอบแสดงเวลาแบบ AM PM อยากเปลี่ยนเป็นแสดงเวลา 24 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนรูปแบบเวลาได้ตามขั้นตอนดังนี้

การตั้งค่าเวลา Windows10

คลิกขวาที่ ตัวเลขนาฬิกา แล้วเลือกที่ Adjust Date/Time

การตั้งค่าเวลา Windows10

จะพาเข้าสู้หน้าตั้งค่า Date & Time ขึ้นมา ให้คลิกที่ Change date and time formats เพื่อเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลนาฬิกาของเรา

การตั้งค่าเวลา Windows10

  • จากนั้นให้เลือกรูปแบบเวลาที่แสดงใน Short Time คือการแสดงเวลาที่จะโชว์ตรงมุมจอล่างขวาของ Windows 10
  • และเลือกรูปแบบเวลาที่แสดงใน Long Time ซึ่งจะแสดงเมื่อคลิกซ้ายที่มุมจอล่างขวาของหน้าจอ Windows 10 ซึ่งจะแสดงเวลาเต็มๆพร้อมวันที่และโชว์วินาทีด้วย

ตัวอย่างการเลือกรูปแบบเวลา ของ Short Time และ Longtime

  • h:mm tt เป็นแบบ 12 ชั่วโมง (AM/PM) เช่น 7:30 AM, 7:30 PM
  • hh:mm tt เป็นแบบ 12 ชั่วโมง (AM/PM) โดยมีเลขศูนย์นำหน้า เช่น 07:30 AM, 07:30 PM
  • H:mm เป็นแบบ 24 ชั่วโมง ไม่มีเลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่าง 7:30, 19:30
  • HH:mm เป็นแบบ 24 ชั่วโมง มีเลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่าง 07:30,19:30

การตั้งค่าเวลา Windows10

เท่านี้คุณก็จะได้ดูเวลาแบบที่คุ้นเคยและชื่นชอบบน Windows 10 แล้ว

ที่มา : it24hrs

Comments are closed.