ระวัง! พบช่องโหว่บน Word 2016 ที่สามารถรันโค้ดมัลแวร์ผ่านวีดิโอที่ฝังบนไฟล์ Word

ทุกท่านคงเคยทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการฝังวี Continue reading ระวัง! พบช่องโหว่บน Word 2016 ที่สามารถรันโค้ดมัลแวร์ผ่านวีดิโอที่ฝังบนไฟล์ Word