ไม้บรรทัด บนเครื่องมือวาดของ PowerPoint ใช้ยังไง มีประโยชน์อะไรบ้าง?

ไม้บรรทัด บนโปรแกรมกลุ่ม Microsoft Offic Continue reading ไม้บรรทัด บนเครื่องมือวาดของ PowerPoint ใช้ยังไง มีประโยชน์อะไรบ้าง?