ผู้บริหารคณะ

Assoc.Prof.Dr.Narisa Kamkaen

Assoc.Prof.Dr.Narisa Kamkaen

DEAN
Assoc.Prof.Supatra Srichairat,Ph.D.

Assoc.Prof.Supatra Srichairat,Ph.D.

Associate Dean of Academic Affairs and Quality Assurance
Assoc.Prof.Kalaya Pharadai

Assoc.Prof.Kalaya Pharadai

Associate Dean of student development
Nuttakunlaya Piankarnka

Nuttakunlaya Piankarnka

ASSISTANT DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS
Noppadon Rangkaew, Ph.D.

Noppadon Rangkaew, Ph.D.

ASSISTANT DEAN OF STUDENT DEVELOPMENT
Rungsiri Suriyatem, Ph.D.

Rungsiri Suriyatem, Ph.D.

Assistant Dean of Quality Assurance