สาขาวทบ.เครื่องสำอางฯ

Praphaiphit Phitchanuwat

Praphaiphit Phitchanuwat

Head of Cosmetic Science and Natural Products Division
Noppadon Rangkaew, Ph.D.

Noppadon Rangkaew, Ph.D.

LECTURER
Arpakorn Songsumanus,Ph.D.

Arpakorn Songsumanus,Ph.D.

Assistant Dean of Quality Assurance
Acting Sub Lt. Wirod Meerungrueang,Ph.D

Acting Sub Lt. Wirod Meerungrueang,Ph.D

LECTURER
Nuntarat Booranasiri

Nuntarat Booranasiri

LECTURER
Rungsiri Suriyatem, Ph.D.

Rungsiri Suriyatem, Ph.D.

Lecturer
Angkana Wongsakul

Angkana Wongsakul

LECTURER
Ketrawee Pantub

Ketrawee Pantub

LECTURER