สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Piroonrat Dechbumroong

Piroonrat Dechbumroong

Head of Pharmaceutical Technology Division
Assoc.Prof.Papavadee Klongpityapong

Assoc.Prof.Papavadee Klongpityapong

Dean
Assoc.Prof.Kalaya Pharadai

Assoc.Prof.Kalaya Pharadai

Associate Dean of student development
Assoc. Prof.  Ing-on Mondranondra

Assoc. Prof. Ing-on Mondranondra

LECTURER
Assist. Prof.Wichein Thanindratarn

Assist. Prof.Wichein Thanindratarn

LECTURER
Assoc.Prof.Nuansri Niwattisaiwong

Assoc.Prof.Nuansri Niwattisaiwong

LECTURER
Assoc.Prof.Supatra Srichairat,Ph.D.

Assoc.Prof.Supatra Srichairat,Ph.D.

LECTURER
Assist. Prof. Nisamanee Satyapan

Assist. Prof. Nisamanee Satyapan

LECTURER
Assist.prof.Surapong Kengthong

Assist.prof.Surapong Kengthong

LECTURER
Alongkot Sangganchai

Alongkot Sangganchai

LECTURER
Petchpong Petcharee

Petchpong Petcharee

LECTURER
Ratchanee  Wongsansukjaroaen

Ratchanee Wongsansukjaroaen

LECTURER
Panuwat Pensawangwat

Panuwat Pensawangwat

LECTURER
Teerawat boonsom

Teerawat boonsom

LECTURER
Areerat  Suedee ,Ph.D

Areerat Suedee ,Ph.D

LECTURER
Ekachai  Dumkliang

Ekachai Dumkliang

LECTURER
Tanatip Thamacharoensuk,Ph.D

Tanatip Thamacharoensuk,Ph.D

LECTURER