สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Tanatip Thamacharoensuk,Ph.D

Tanatip Thamacharoensuk,Ph.D

HEAD OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY DIVISION
Assoc.Prof.Papavadee Klongpityapong

Assoc.Prof.Papavadee Klongpityapong

Dean
Assoc.Prof.Kalaya Pharadai

Assoc.Prof.Kalaya Pharadai

Associate Dean of student development
Assoc. Prof.  Ing-on Mondranondra

Assoc. Prof. Ing-on Mondranondra

LECTURER
Assoc.Prof.Nuansri Niwattisaiwong

Assoc.Prof.Nuansri Niwattisaiwong

LECTURER
Assoc.Prof.Supatra Srichairat,Ph.D.

Assoc.Prof.Supatra Srichairat,Ph.D.

LECTURER
Assist. Prof.Wichein Thanindratarn

Assist. Prof.Wichein Thanindratarn

LECTURER
Assist. Prof. Nisamanee Satyapan

Assist. Prof. Nisamanee Satyapan

LECTURER
Assist.prof.Surapong Kengthong

Assist.prof.Surapong Kengthong

LECTURER
Petchpong Petcharee

Petchpong Petcharee

ASSISTANT DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS
Alongkot Sangganchai

Alongkot Sangganchai

LECTURER
Ratchanee  Wongsansukjaroaen

Ratchanee Wongsansukjaroaen

LECTURER
Panuwat Pensawangwat

Panuwat Pensawangwat

LECTURER
Teerawat boonsom

Teerawat boonsom

LECTURER
Areerat  Suedee ,Ph.D

Areerat Suedee ,Ph.D

LECTURER