สายสนับสนุน

Virapong Wiyangnondra

Virapong Wiyangnondra

Miss Kanokwan Supanakarn

Miss Kanokwan Supanakarn

Secretary
Miss Thanonchaya Anantao

Miss Thanonchaya Anantao

Assistant Pharmacy Drug Store Manager
Miss Thitaree Chumchaiyapurk

Miss Thitaree Chumchaiyapurk

Scientist
Mr.Kraisorn Worrapan

Mr.Kraisorn Worrapan

Scientist
Mrs.Ratchakorn Boonprasong

Mrs.Ratchakorn Boonprasong

Scientist
Miss Benyapha Phaengthai

Miss Benyapha Phaengthai

Scientist
Miss Suwipa Sudiwong

Miss Suwipa Sudiwong

Scientist
Miss Thanarat Boonserm

Miss Thanarat Boonserm

Scientist
Mrs.Patcharee Urapa

Mrs.Patcharee Urapa

Scientist
Miss Kittiya Nasaro

Miss Kittiya Nasaro

Scientist
Miss  Phattharaporn Otthon

Miss Phattharaporn Otthon

scientist
Miss Kirana  Attawichien

Miss Kirana Attawichien

Scientist