กิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้จัดกิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกและเสริมสร้างแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ (รหัสนักศึกษา 60) จากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศทั้ง 19 สถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in งานพัฒนานักศึกษา.