กิจกรรมการอบรมความรู้เชิงวิชาการโดย ฺBlackmores Institute

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เชิงวิชาการ โดย Blackmores Institute ร่วมกับ สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ Complementary Medicines in Pharmacy an Evidence-Based Review of Key Dietary Supplements การนำเสนอคู่มือความปลอดภัยในการใช้วิตา […]

อ่านต่อ....