กิจกรรมการอบรมความรู้เชิงวิชาการโดย ฺBlackmores Institute

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เชิงวิชาการ โดย Blackmores Institute ร่วมกับ สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ Complementary Medicines in Pharmacy an Evidence-Based Review of Key Dietary Supplements การนำเสนอคู่มือความปลอดภัยในการใช้วิตามิน สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทางเภสัชกรรม วิทยากรผู้บรรยายความรู้เชิงวิชาการคือ มิสแคทเทอลีน คูลลิ่ง จากสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย

โดยมีภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงความรู้วิชาการโดย ฺBlackmores Institute
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุทธามงคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.