โครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดโครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นที่ชุมชมพรธิสาร 5 โดยคณาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมกัน ให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากพืชสมุนไพรเบื้องต้น การสาธิตการทำโลชั่นบำรุงผิวกาย (body lotion) ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะกรูด และให้ตัวแทนชุมชนได้ลองฝึกการทำโลชั่นด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ดูแลและคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา, บริการวิชาการ.