ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ Comprehensive Exit Examination รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา Comprehensive Exit Examination รอบที่1 ปีการศึกษา2561

 คลิกดาวน์โหลด

 

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์.