กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของ 2 เชื้อชาติ คือไทยและญี่ปุ่น ผ่านการทำกิจกรรมการเตรียมโลชั่นบำรุงผิว จะทำให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาในการสื่อสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียม สี และกลิ่นของดอกไม้ไทย ที่เป็นส่วนผสมของโลชั่น คุณสมบัติของสารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในโลชั่น

 

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.