กิจกรรม summer camp มหาวิทยาลัยเจิ้งชิว เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

          นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นปีที่ 2 และ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวนรวม 11 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน และมีผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ประจำสาขาจำนวน 2 คนเดินทางและร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาตลอด 10 วันระหว่างวันที่ 10 ถึงวั […]

อ่านต่อ....