โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่วิชาชีพหรือสาขาที่เรียนได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หาข้อมูลการสมัครงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานจ […]

อ่านต่อ....

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน จากประสบการณ์ต่าง ๆ ของการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ รวมถึงให้นักศึกษาได้ทราบและตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานต่อไปในอนาคต โดยมีภาพบรรยากาศพิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ […]

อ่านต่อ....

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา(Comprehensive Exit Examination) รอบที่2 ประจำปีการศึกษา2560

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2560    คลิก Download

อ่านต่อ....

กิจกรรมการอบรมความรู้เชิงวิชาการโดย ฺBlackmores Institute

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เชิงวิชาการ โดย Blackmores Institute ร่วมกับ สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ Complementary Medicines in Pharmacy an Evidence-Based Review of Key Dietary Supplements การนำเสนอคู่มือความปลอดภัยในการใช้วิตา […]

อ่านต่อ....

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนภท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 สถาบัน ซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายกที่ขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอ […]

อ่านต่อ....