โครงการสัมมนาประจำปี ของคณาจารย์บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสุทธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดโครงการสัมมนาประจำปี โดยมี ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนา

อ่านต่อ....

พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

                 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 -16.30 น.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้จัด พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งได้รับเก […]

อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร ทรงสันต์ ทองคำ ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2565  

อ่านต่อ....

พิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย และลานศรีน้ำเงินขาว อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจา […]

อ่านต่อ....

พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12:30 – 15:30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้จัด พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม zoom ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจา […]

อ่านต่อ....

สถาบันแบลคมอร์สจัดอบรมหลักสูตร “CMEd Master Class” ตอกย้ำความแกร่งของเภสัชกรไทยต่อความใส่ใจในการดูแลสุขภาพประชาชน

ภญ.ดร.อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd)  ให้กับเภสัชกรและบุคคลกรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ....

Complementary Medicine Research Update and Application

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบัน แบลคมอร์ส ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมนา Online (CPE 5 หน่วยกิต) ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น.

อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า ผ่านระบบ google meet ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.-11.30 น. (CPE 2 หน่วยกิต)

อ่านต่อ....