สาขาบริบาลเภสัชกรรม

Pawannarat Pannatatphittayut

Pawannarat Pannatatphittayut

Head of Pharmaceutical Care Division
Assoc. Prof. Pol.Lt.Col. Somsong Lawanprasert, Ph.D.

Assoc. Prof. Pol.Lt.Col. Somsong Lawanprasert, Ph.D.

Associate Dean of Academic Affairs and Quality Assurance
Asso. Prof. Achara Utiswannakul

Asso. Prof. Achara Utiswannakul

LECTURER
Asst. Prof.Withaya Janthasoot

Asst. Prof.Withaya Janthasoot

LECTURER
Kridsada Anuntawuttikul

Kridsada Anuntawuttikul

LECTURER
Surachet Lumkum

Surachet Lumkum

LECTURER
Nuttakunlaya Piankarnka

Nuttakunlaya Piankarnka

ASSISTANT DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS
Ittichai Timmanee

Ittichai Timmanee

LECTURER
Karatpetch Tongkate

Karatpetch Tongkate

LECTURER
Phattrakorn Powan ,Ph.D.

Phattrakorn Powan ,Ph.D.

LECTURER
Nattapong Sukeerat

Nattapong Sukeerat

LECTURER
Jutatip Payotorn

Jutatip Payotorn

LECTURER