โครงการ “คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชุม” ปีการศึกษา 2561 ณ ชุมชนคอนโดลุมพินี คลอง 1 ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2561

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในการทำโลชั่นน้ำหอม (perfume body lotion) โดยจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่และองค์ประกอบที่ใช้ในการเตรียมตำรับ การเตรียมตำรับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยมาใช […]

อ่านต่อ....

โครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดโครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นที่ชุมชมพรธิสาร 5 โดยคณาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมกัน ให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากพืชสมุนไพรเบื้องต้น การสาธิตการทำโล […]

อ่านต่อ....