สถาบันแบลคมอร์สจัดอบรมหลักสูตร “CMEd Master Class” ตอกย้ำความแกร่งของเภสัชกรไทยต่อความใส่ใจในการดูแลสุขภาพประชาชน

ภญ.ดร.อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd)  ให้กับเภสัชกรและบุคคลกรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ....

Complementary Medicine Research Update and Application

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบัน แบลคมอร์ส ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมนา Online (CPE 5 หน่วยกิต) ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น.

อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า ผ่านระบบ google meet ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.-11.30 น. (CPE 2 หน่วยกิต)

อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ EAU ได้รับรางวัล บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงปาริฉัตร ภักดีเหลา (ศิษย์เก่าเภสัชฯ EAU) ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อ่านต่อ....

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชศาสตร์มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้มีคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู […]

อ่านต่อ....

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และงาน Job fair ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้มีการจัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดี กล่าวปัจฉิมโอวาท ซึ่งได้ให้แง่คิด มุมมอง ในการดำเนินชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่โลกแห […]

อ่านต่อ....

พิธีมอบเสื้อกาวน์ และเสื้อฝึกปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ และเสื้อฝึกปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย และลานศ […]

อ่านต่อ....

พิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดร.นพดล รังแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นางสาวธิดารัตน์ แสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ได้รับทุนการศึกษา […]

อ่านต่อ....