เอกสารการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ได้ให้ความรู้ผ่านเอกสารที่จัดทำขึ้นจากทางสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดังเอกสารที่ได้แนบมานี้

 

https://drive.google.com/file/d/1XJQAIvP7AqZjjyoqhqOIzICswVSSMDBS/view?usp=sharing

Posted in งานพัฒนานักศึกษา.