สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

Asst.Prof. Teerawat boonsom

Head of Industrial Pharmacy Division

Asst.Prof. Surapong Kengthong

รักษาการ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

Assoc.Prof. Kampanart Huanbutta, Ph.D.

Deputy Dean

Asst.Prof. Wichein Thanindratarn

LECTURER

Anong Teeravanichpong, Ph.D.

LECTURER

Panuwat Pensawangwat

LECTURER

Areerat Suedee, Ph.D.

LECTURER

Parichaya Rakpruksachat

LECTURER

Thanisorn Rojanadilok, Ph.D.

LECTURER

Pikul Siangprasert, Ph.D.

LECTURER

Somruethai Sumkhemthong, Ph.D.

LECTURER

Piroonrat Dechbumroong

LECTURER