สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

Dr. Somruethai Sumkhemthong

Head of Industrial Pharmacy Division

Asst.Prof. Surapong Kengthong

DEAN

Dr. Anong Teeravanichpong

VICE DEAN

Asst.Prof. Wichein Thanindratarn

LECTURER

Dr. Areerat Suedee

LECTURER

Dr. Thanisorn Rojanadilok

LECTURER

Dr.Pikul Siangprasert

LECTURER

Mr.Jitti Vimtrimate

LECTURER

Mr.Songkait Nantawatakarn

LECTURER

Dr. Yuppadee Javroongrit

LECTURER

Dr. Tanatip Thamacharoensuk

LECTURER
Mr.Chairat Angsukaset

Mr.Chairat Angsukaset

LECTURER