โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 12.30-16.30 น.  โดยมีวัตุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง1 และรายการเตรียมสูตรตำรับ1 ได้เรียนรู้ กระบวนการผลิตเครื่ […]

อ่านต่อ....

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

ขอเชิญอาจารย์นักวิทยาศาสตร์นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00-11.50 น. ณ ห้องปฏิบัติการจ่ายยา S110 และห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม s113 อาคารสิงหา เสาวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหา […]

อ่านต่อ....

โครงการ “คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชุม” ปีการศึกษา 2561 ณ ชุมชนคอนโดลุมพินี คลอง 1 ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2561

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในการทำโลชั่นน้ำหอม (perfume body lotion) โดยจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่และองค์ประกอบที่ใช้ในการเตรียมตำรับ การเตรียมตำรับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยมาใช […]

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP เป็นเอกสารที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำ […]

อ่านต่อ....

กิจกรรม summer camp มหาวิทยาลัยเจิ้งชิว เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

          นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นปีที่ 2 และ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวนรวม 11 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน และมีผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ประจำสาขาจำนวน 2 คนเดินทางและร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาตลอด 10 วันระหว่างวันที่ 10 ถึงว […]

อ่านต่อ....

ประกาศผลการสอบ Comprehensive Exit Examination รอบ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....